Logo Inham uitgeknipt zonder Nei

Boektip: Natriltijd

NatriltijdNatiltijd, terugbuigen na de storm. Een boek van Riet Fiddelaers- Jaspers.

Met haar toestemming breng ik dit boek graag onder uw aandacht. Het boek is dit najaar verschenen en inmiddels is er al een 2e druk. Het is actueel en gaat ook over omgaan met de storm rond Corona. Er staan praktische tips in, wat zoveel houvast kan geven als de storm ook door jouw leven raast. Veel mensen  vinden houvast aan deze tips.

Op de achterflap van het boek staat geschreven:


Natriltijd is geschreven voor iedereen die geconfronteerd wordt met stormen in het leven, voor mensen die moeten buigen voor het lot waar ze niet om gevraagd hebben. Daarnaast is het een houvast voor professionals in de gezondheidszorg, hulpverlening, het bedrijfsleven en onderwijs. En voor professionals die zelf door zware stormen getroffen werden, zoals de zorgverleners tijdens de coronacrisis. Riet Fiddelaers-Jaspers verbindt zich al ruim vijfentwintig jaar met mensen die een grote storm in hun leven meemaken. Ze is zeer betrokken bij mensen en organisaties die een ingrijpende gebeurtenis meemaken en het leven weer willen oppakken. Dat doet ze met heel haar hart als rouw- en traumatherapeut maar op de eerste plaats als mens.