Logo Inham uitgeknipt zonder Nei

Geen verbod

RBCZHet is fijn om bij een beroepsvereniging (NVPA) en koepelorganisatie (RBCZ) aangesloten te zijn!

Vanuit het RBCZ is afgelopen dagen veel met het Ministerie van VWS gesproken. Uiteindelijk hebben ze deze schriftelijke verklaring ontvangen:

“Het is niet verboden om deze niet-contactberoepen uit te oefenen. Zoals ik u inmiddels ook al telefonisch heb medegedeeld, is de definitie van een contactberoep inderdaad: ‘een beroep waarbij het niet mogelijk is ten minste een veilige afstand te houden tot een klant of patiënt’. Op basis daarvan is er dus geen sprake van een verbod, voor bijvoorbeeld een coach. Daarnaast is het ook geen publieke plaats (die moeten in principe dicht), maar een zorglocatie. Dit blijkt uit de (brede) definitie van ‘zorg’ uit artikel 1 van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) die hiervoor gehanteerd wordt. Onder deze definitie valt ook alternatieve zorg.

Concluderend: Voor niet-contactberoepen die vallen onder de definitie van zorg zoals genoemd in artikel 1 van de WKKGZ, geldt er geen verbod. Hierbij geldt overigens alsnog de zeer nadrukkelijke oproep om dit zoveel mogelijk te beperken en het (bijvoorbeeld) vanuit huis te organiseren.”

(De hele brief is bij mij op te vragen)

Dit betekent dus dat mijn praktijk open blijft. Daarbij nog steeds wel de voorkeur om zoveel mogelijk te beeldbellen. Hierover zullen jij en ik in gesprek gaan als we een afspraak maken.

logo NVPA 2014