Logo Inham uitgeknipt zonder Nei

Tarief coaching, therapie en Ik leer anders bij praktijk Inham, voor particulieren:

Kennismakingsgesprek   gratis (ca. 30 min)
Coachingssessies per keer   € 80,00
Coaching (geheel of gedeeltelijk ’s avonds)   € 95,00
Supervisie, per uur   € 90,00*
Ik leer anders (45 min)   € 62,50*
Ik leer anders (geheel of gedeeltelijk 's avonds) (45 min)   € 77,50*
 

In overleg kan er een huisbezoek worden afgesproken. Bij een huisbezoek wordt per half uur reistijd € 10,- in rekening gebracht (en de gemaakte reiskosten á €0,35 per km). Een kennismakingsgesprek bij je thuis wordt gezien als een eerste coachingssessie.

Voor het opstellen van een rapportage voor derden geldt een tarief van € 80,00 per uur, met een starttarief van €30,00.

* Ik leer anders valt onder onderwijs en wordt niet door zorgverzekeraars vergoed. Ook supervisie wordt niet door uw zorgverzekeraar vergoed.

 

Betaling per bank
Na afloop van de sessie krijgt je de nota per e-mail toegezonden. Je maakt binnen 14 dagen na de factuurdatum het bedrag over.
De nota stuur je vervolgens zelf in naar je zorgverzekeraar. 

Vergoeding zorgverzekering

Praktijk Inham biedt psychosociale zorg / therapie en is aangesloten bij beroepsvereniging NVPA. Daarnaast is praktijk Inham aangesloten bij beroepsvereniging VBAG. Daar valt de begeleiding onder psychosociale begeleiding/natuurgeneeskunde.
Wil je weten welk bedrag jouw zorgverzekeraar vergoed? Neem dan contact op met je verzekeraar.

Werknemers / werkgevers
In het kader van de wet Poortwachter is het mogelijk dat je werkgever extern gespecialiseerde hulp vergoed. Je kunt met je werkgever en/of arbo arts overleggen of rouwbegeleiding tot de mogelijkheden behoort.
Vergoed jouw werkgever je studie tot rouwbegeleider? Dan zou het kunnen dat je de nota voor je supervisie ook bij je werkgever kunt declareren.

logo NVPA 2014

VBAG logo 2014     RBCZ2     TCZ logo