Logo Inham uitgeknipt zonder Nei

Therapeutisch bordspel Ons Bestaan Op Een Bordje

Voor een gezin, groep, team, maar ook voor individuele cliĆ«nten biedt Praktijk Inham nu ook het therapeutische bordspel  "Ons Bestaan Op Een Bordje" aan. bord Ons Bestaan Op Een Bordje

Met elkaar praten over een moeilijk onderwerp als ziekte, dood of schokkende gebreurtenis is soms zo moeilijk. 
Met dit spel kan (op drempelverlagende wijze) contact worden gemaakt over de ervaring. Binnen een gezin is het doel vooral de communicatie onderling te stimuleren. In een groep kan het therapeutische bordspel fungeren als middel om contact te maken en ervaringen uit te wisselen met lotgenoten.

In overleg spelen we het spel bij mij in de praktijk (individuele deelnemer) of op een door jou gekozen locatie (voor spelen met gezin, groep, team)

2 themasets

Alle Sterren Van De Hemel is een themaset dat wordt ingezet bij begeleiding van kinderen, jongeren en volwassenen die een dierbare aan de dood hebben verloren.

Ondersteboven is een themaset voor begeleiding van kinderen, jongeren en volwassenen die iets schokkends of ingrijpends hebben meegemaakt of meemaken in hun leven. themasets

Hoe werkt het? (tekst afkomstig van de ontwerper van het spel: www.daisyluiten.nl)

De spelers
Het levensspel wordt gespeeld met:
- 1-8 deelnemers (deel eventueel een pion bij extra deelnemers)
- kinderen (vanaf 6 jaar), jongeren en volwassene

Van 6 tot 100 jaar
Om onderscheid te maken in de taal van kinderen en de taal van jongeren en volwassenen zijn de spelkaarten dubbelzijdig gedrukt. 
De ene zijde is bestemd voor 6-12 jarigen, de andere zijde is voor jongeren en volwassenen.

Tijdsduur richtlijn
1 deelnemer: 45-60 minuten
2-8 deelnemers: 60-90 minuten. 

Lokatie
In overleg spelen we het spel bij mij in de praktijk (individuele deelnemer) of op een door jou gekozen locatie (voor spelen met gezin, groep, team)

Het spel
Deelnemers volgen het traject op het spelbord en passeren categoriĆ«n zoals gevoelens, de gebeurtenis, herinneringen of opdrachten. Landt een deelnemer op een vakje dan ontvangt hij een bijbehorende vragen- of opdrachtkaart. Deelnemers worden middels deze vragen of opdrachten spelenderwijs uitgenodigd om gedachten, zorgen en gevoelens te delen.

overzicht Ons Bestaan Op Een Bordje
Praatstok en plastic mapjes
Bij het bordspel zit een praatstok. De persoon die de praatstok in handen heeft, heeft het woord. Hij krijgt de ruimte om te praten, zwijgen, zingen, enz. De rest toont hier respect voor en luistert. Door gebruik van deze praatstok, krijgt iedereen de ruimte. En eenieder mag hier op zijn eigen manier invulling aan geven. Als je niet wilt praten hoeft dat niet.
Wil je wel antwoord geven maar heb je wat extra bedenktijd nodig, dan kun je het kaartje ook in een plastic mapje bewaren, tot je het antwoord wel weet.

Beeldend werken
Naast de opdachten die op het spelbord liggen (waaronder gedichten en beelende expressie), kan de therapeut er voor kiezen om een beeldende opdracht te doen tijdens het spel. (Beeldend staat voor kleien, schilderen, tekenen enz.) Iedere deelnemer gooit met de dobbelsteen, komt op een vakje en krijgt bijbehorend kaartje. Met dit kaartje wordt de opdracht gedaan. De therapeut kiest bijvoorbeeld voor tekenen. Iedereen gaat nu al tekenend een antwoord op zijn vraag geven.

In de kring mag een ieder zijn werk laten zien, en dit eventueel mondeling toelichten.